Pressupost 2017

PRESSUPOST PARTICIPATIU 2017

 

PERIODE D’AVALUACIÓ

El termini per a la presentació de propostes va finalitzar el dia 27 d’octubre. Fins el dia 24 de novembre els membres de la comissió municipal avaluaran les propostes d’acord amb els criteris establerts en el procés (més informació)

Un cop avaluades les propostes, la comissió municipal farà públic el llistat de propostes d’inversió susceptibles de formar part de la votació, argumentarà aquelles propostes que s’hagin descartat i donarà detall d’aquelles que ja formin part de actuacions previstes per l’Ajuntament a curt termini.

 

Per aquet motiu, cal que tingueu en compte que totes les propostes que ara apareixen publicades en el web es troben en aquesta fase d’avaluació i que, per tant, en funció dels criteris, podran no formar part del llistat definitiu de propostes susceptibles de votació.

 

A partir del dia 27 de novembre començarà el període de votacions, que finalitzarà el 8 de desembre.