Pressupost 2018

 

Què és el pressupost participatiu?

 

L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada reserva 90.000 € de la partida d’inversions del pressupost municipal de 2018 perquè la ciutadania decideixi a quins projectes per als Sectors 3 i 5 els vol destinar. El Pressupost Participatiu és un model de participació i gestió del municipi, amb el qual la ciutadania proposa i decideix a què es destinen aquesta part dels recursos municipals.

 

Gran part del pressupost municipal es destina a cobrir les despeses corrents de l’Ajuntament per al funcionament del dia a dia. La partida d’inversions permet a l’Ajuntament realitzar actuacions de ciutat i projectes que s’associen generalment a l’espai públic, l’urbanisme, equipaments o la mobilitat. Podreu proposar els projectes, inversions i accions que creieu que millorarien els sectors 3 i 5 en qualsevol àmbit: l’espai públic, l’urbanisme, equipaments o la mobilitat. Un cop tinguem totes les idees, es valoraran tècnicament si són viables i quan poden costar perquè voteu quines són les millors.

 

L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada es compromet a integrar en el pressupost municipal les propostes més votades per tal que es puguin realitzar durant el 2019.